Soňky habarlar

Arhiw

Amaly sungatyň ussatlarynyň ýarmarkasy geçiriler

0
5965
Salgysy:
Торгово-развлекательном центре «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
865-88-34-48
Soňky täzelenme:

22-23-nji dekabrda sagat 13:00-dan 18:00-a çenli Aşgabadyň «Bagtyýarlyk» söwda we dynç alyş merkezinde Amaly sungatyň ussatlarynyň ýarmarkasy guralar. 
Telefon: 865-88-34-48.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler