Soňky habarlar

Arhiw

Gazagystanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasy (2018-nji ýylyň 29-30-njy noýabry)

0
3675
Salgysy:
В киноконцертном центре «Ватан»

29-njy noýabr, penşenbe
10.00 – 11.00
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Gazagystan Respublikasynyň amaly-haşam, muzeý gymmatlyklarynyň we foto sergisiniň açylyş dabarasy.
18.00 – 19.30 «Watan» kinokonsert merkezinde Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy. Gazagystan Respublikasynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti. 
30-njy noýabr, anna
10.00 – 18.00
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Gazagystan Respublikasynyň amaly-haşam, muzeý gymmatlyklarynyň we foto sergisiniň işiniň dowam etmegi.
17.00 «Watan» kinokonsert merkezinde Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy. Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti.
 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler