Arhiw

Aşgabatda Türkiýeli nakgaş Hasan Kaleniň sergisi geçiriler

0
5394
Salgysy:
в Музее Изобразительных искусств
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkiýeli nakgaş Hasan Kaleniň «Ýüpek ýoly» sergisi geçiriler.
Sergi 13-nji noýabrda sagat 16:00-da açylar. Sergi 17-nji noýabra çenli dowam eder.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler