Soňky habarlar

Arhiw

Horwatiýanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasy 29-31-nji oktýabry

0
2510

29-njy oktýabrda, duşenbede
16.00 — 18.00 Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Horwatiýanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň, şeýle hem Horwatiýanyň maddy däl medeni mirasyna degişli bolan foto suratlaryň sergisiniň açylyş dabarasy.
18.00 — 19.30 «Aşgabat» kinoteatrynda horwat kinofilmleriniň görkezilişi.
30-njy okýabrda, sişenbede
11.00 — 12.30 «Aşgabat» kinoteatrynda horwat
15.00 — 16.30 kinofilmleriniň görkezilişi.
31-nji oktýabrda, çarşenbede
15.00 — 16.30 «Aşgabat» kinoteatrynda horwat kinofilmleriniň görkezilişi.
18.00 — 19.30 Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Horwatiýanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy. Horwatiýanyň meşhur pianinoçylarynyň konserti.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler