Arhiw

Amaly sungatyň ussatlarynyň ýarmarkasy

0
5274
Salgysy:
Торгово-развлекательном центре «Багтыярлык»
Telefon belgiňiz:
+99365883448
Soňky täzelenme:

22-nji sentýabrda paýtagtyň «Bagtyýarlyk» söwda we dynç alyş merkezinde Amaly sungatyň ussatlarynyň ýarmarkasy guralar. 
Telefon: +99365883448

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler