Arhiw

«Türkmengurluşyk—2018» atly halkara sergi we maslahat geçiriler

0
5522
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбиль шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
44-47-26, 44-47-56
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, 2018-nji ýylyň 28—30-njy awgusty aralygynda «Türkmengurluşyk—2018» atly halkara sergisini we «Türkmenistanyň gurluşyk pudagynyň ösüşi» atly maslahaty geçirýär.
Guramaçylyk topary Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.
Serginiň iş wagtlary:
28-nji awgustda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;
29-njy awgustda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli.
30-njy awgustda dagat 10.00-dan 15.00-a çenli.
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 
Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler