Arhiw

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi guralar

0
7601
Salgysy:
Торгово-промышленный палата Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Soňky täzelenme:

2018-nji ýylyň 10-12-nji iýul aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler. Bu sergide Türkiýäniň öňdebaryjy kompaniýalarydyr firmalary gatnaşar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler