Soňky habarlar

Arhiw

2018—2019-njy okuw ýyly üçin mekdebe taýýarlyk toparymyzda ýazylyşyk başlandy

0
15331
Salgysy:
Aşgabat şäheri., Görogly köçesi, 183
Telefon belgiňiz:
90-60-65; +99365 10-35-65
Soňky täzelenme:

2018—2019-njy okuw ýyly üçin mekdebe taýýarlyk toparymyzda ýazylyşyk başlandy HOWLUGYŇ!

IŇLIS DILI
Starter
Beginner
Elementary
Pre-Intermediate
Intermediate
Upper-Intermediate

KOMPÝUTER
(Windows, Office) Başlangyç
CoreDRAW – Photoshop
Auto CAD

ÇAGALAR ÜÇIN
5 ýaşly çagalar üçin mekdebe taýýarlyk toparymyzda:
Rus, Iňlis, Nemes, Fransuz we Ýapon dillerinde çuňlaşdyrylan okuwlar.
Ýöriteleşdirilen dil öwrenme sapaklary;
Ilkinji hasaplamalar;
Dürli gyzyklanmalar;

Interaktiw usulda Aktive Board doskasyny ulanyp geçirilen gepleşik, wideo we audio sapaklar, dil öwrenmekligi örän gyzykly we aňsat eder.

Okuwlar hepdede 3 gün siziň bilen!
Irden: 8.30—10.30    11.00—13.00
Öýlän: 15.00—17.00
Agşam: 18.00—20.00

Salgysy: Aşgabat şäheri., Görogly köçesi, 183

Habarlaşmak üçin telefonlary: 90-60-65;  +99365 10-35-65

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler