Soňky habarlar

Arhiw

«Diller dünýäsi» merkezi dil öwretmek we ýokary hilli terjime hyzmatlaryny hödürleýär

0
9294
Salgysy:
Aşgabat şäheri., Görogly köçesi, 183
Telefon belgiňiz:
90-60-65; +99365 10-35-65

Türkmenistanyň bilim ministrligi «Diller dünýäsi» merkezi dil öwretmek we ýokary hilli terjime hyzmatlaryny hödürleýär.

Şeýle hem dürli hünärler boýunça okuwlar:

a) Iňlis dili;
Çaltlaşdyrylan usul bilen iňlis dilini öwretmek;
Işewür (biznes) iňlis dili;
Lukmançylyk ulgamy;
Iňlis dili mugallymlaryna hünär kämilleşdiriş kurslary;

b) Kompýuter sowatlylygy;

c) Dilewarlyk sungaty;

d) Ylmy stil we ylmy işleri ýazmagyň aýratynlyklary.

Tomus möwsüminde mugallymlar we okuwçylar üçin ýörite kurslar

Salgysy: Aşgabat şäheri., Görogly köçesi, 183

Habarlaşmak üçin telefonlary: 90-60-65;  +99365 10-35-65   

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler