Soňky habarlar

Arhiw

Kiçi we orta kärhanalarynda eksporty ösdürmegi – eksporta taýýarlyk

0
4218
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Ататурк, 82, Бизнес-центр “Беркарар”, 13-й этаж, Офис № М3
Telefon belgiňiz:
+99312 468820

Ýewropanyň Ösüş we Täzeleniş Banky (ÝÖTB), Ýewropa Birleşiginiň maliýe goldawy bilen hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde, 2018-nji ýylyň 12-14-nji iýuny aralygynda Aşgabat şäherinde, eksporty ösdürmek boýunça «Kiçi we orta kärhanalarynda eksporty ösdürmegi – eksporta taýýarlyk» atly 3-günlik okuw çäresini geçirýär.

Bu çäre 3 okuw günden ybarat bolup, eksportyň esaslary, bazar seljerme, hyzmatdaş saýlamak, halkara bazarda satmak, halkara marketing, eksporta taýýarlyk etmek meselelerine bagyşlanandyr.  

ÝÖTB telekeçileri, kärhanalaryň ýolbaşçylaryny we eksport boýunça dolandyryjylaryny okuwa gatnaşmaga çagyrýar. Arzalar 20-nji maýa çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (99312) 468820 we salgymyz: Aşgabat ş., Ataturk köç., 82, Berkarar işewürlik merkezi, 13-nji gat, M3.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler