Soňky habarlar

Arhiw

AFK-nyň Kubogy — 2018: 5-nji tapgyr «D» toparça

0
3915

AFK-nyň Kubogy — 2018: 5-nji tapgyr «D» toparça

«Istiklol» — «Altyn Asyr»

Duşuşygyň başlanýan wagty: 16-njy maý 18.00

Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Gissaryň merkezi stadiony.

 

AFK-nyň Kubogy — 2018: 5-nji tapgyr «D» toparça

«Алай» — «Ахал»

Duşuşygyň başlanýan wagty: 16-njy maý 18.00

Duşuşygyň başlanýan wagty: Oş. Ahmatbek Söýünbaýew adyndaky stadion.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler