Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň 9-njy Halkara Gaz Kongresi geçiriler

0
5106
Salgysy:
Аваза, Туркменбаши
Telefon belgiňiz:
+993-12-210725 +312-99-785758
Web adres:
http://www.tgc2018.com/

2018-nji ýylyň 23-24-nji maýynda Türkmenistanyň 9-njy halkara Gaz kongresi geçiriler.

Geçirilýän ýeri: Awaza, Türkmenbaşy (Türkmenistan)

Habarlaşmak üçin telefonlary: +993-12-210725  +312-99-785758  (faks) +993-12-210725

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler