Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň X ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler

0
8397
Salgysy:
Торгово-промышленный палата Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38).
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 17—18-nji marty aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň X ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylarynyň we telekeçileriniň öndürýän önümleriniň sergisini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

17-nji martda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

18-nji martda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler