Archive news

Aşgabadyň teartlarynyň şu hepdede görkezjek sahna eserleri

0
2967

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ DRAMA TEATRYNDA19-njy ýanwarda «Perwana», sagat 19:00-da.20-nji ýanwarda «Mejbury tebip bolan», sagat 19:00-da.21-nji ýanwarda «Döwlet guşy», sagat 19:00-da. A.S.PUŞKIN ADYNDAKY DÖWLET RUS DRAMA TEATRYNDA19-njy ýanwarda «Hanuma», sagat 19:00-da.20-nji ýanwarda «Maşa we aýy», sagat 12:00-da, «Amanat giýew», sagat 19:00-da.21-nji ýanwarda «Körpe we Karlson», sagat 12:00-da, «Päk we günäli», sagat 19:00-da. TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY-DRAMA TEATRYNDA20-nji ýanwarda «Söýgi rowaýaty», sagat 19:00-da.21-nji ýanwarda «Sawçy hem sallahlar», sagat 19:00-da. TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRYNDA20-nji ýanwarda «Süýji durmuşyň gapysy», sagat 19:00-da.21-nji ýanwarda «Süýji durmuşyň gapysy», sagat 19:00-da. TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRYNDA19-njy ýanwarda «Toý», sagat 19:00-da.20-nji ýanwarda «Galkynan göwünler», sagat 19:00-da.21-nji ýanwarda «Kör garga», sagat 12:00-da, «Döwletli döwran geldi», sagat 19:00-da. TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRYNDA20-nji ýanwarda «Balykçy we balyjak», sagat 12:00-da, «Japbaklar», sagat 19:00-da.21-nji ýanwarda «Altyn jüýje», sagat 12:00-da, «Iň hezil gün», sagat 19:00-da.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň