Latest News

News Archive

Aşgabadyň teartlarynyň şu hepdede görkezjek sahna eserleri

0
9171
Last update:

TÜRKMENISTANYŇ BEÝIK SAPARMYRAT TÜRKMENBAŞY ADYNDAKY BAŞ DRAMA TEATRYNDA

19-njy ýanwarda «Perwana», sagat 19:00-da.

20-nji ýanwarda «Mejbury tebip bolan», sagat 19:00-da.

21-nji ýanwarda «Döwlet guşy», sagat 19:00-da.

 

A.S.PUŞKIN ADYNDAKY DÖWLET RUS DRAMA TEATRYNDA

19-njy ýanwarda «Hanuma», sagat 19:00-da.

20-nji ýanwarda «Maşa we aýy», sagat 12:00-da, «Amanat giýew», sagat 19:00-da.

21-nji ýanwarda «Körpe we Karlson», sagat 12:00-da, «Päk we günäli», sagat 19:00-da.

 

TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY MILLI SAZLY-DRAMA TEATRYNDA

20-nji ýanwarda «Söýgi rowaýaty», sagat 19:00-da.

21-nji ýanwarda «Sawçy hem sallahlar», sagat 19:00-da.

 

TÜRKMENISTANYŇ MOLLANEPES ADYNDAKY TALYPLAR TEATRYNDA

20-nji ýanwarda «Süýji durmuşyň gapysy», sagat 19:00-da.

21-nji ýanwarda «Süýji durmuşyň gapysy», sagat 19:00-da.

 

TÜRKMENISTANYŇ ALP ARSLAN ADYNDAKY MILLI DRAMA TEATRYNDA

19-njy ýanwarda «Toý», sagat 19:00-da.

20-nji ýanwarda «Galkynan göwünler», sagat 19:00-da.

21-nji ýanwarda «Kör garga», sagat 12:00-da, «Döwletli döwran geldi», sagat 19:00-da.

 

TÜRKMEN DÖWLET GURJAK TEATRYNDA

20-nji ýanwarda «Balykçy we balyjak», sagat 12:00-da, «Japbaklar», sagat 19:00-da.

21-nji ýanwarda «Altyn jüýje», sagat 12:00-da, «Iň hezil gün», sagat 19:00-da.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic