Soňky habarlar

Arhiw

2017-nji ýylyň 2—4-nji dekabrynda Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi geçiriler

0
7095
Salgysy:
Торгово-промышленный палата Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-87/86/83, 39-89-49
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2017-nji ýylyň 2—4-nji dekabrynda Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, Türkmenistanyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagtlary:

2-nji dekabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

3-nji dekabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

4-nji dekabrda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlary: 39-88-87-(86)-(83), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler