Arhiw

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda 2017-nji ýylyň noýabr aýynda görkeziljek sahna eserleri

0
10429
Salgysy:
Национально музыкально-драматического театра им. Махтумкули
Telefon belgiňiz:
94-29-98, 94-29-96, 94-30-14
Soňky täzelenme:

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda 2017-nji ýylyň noýabr aýynda görkeziljek sahna eserleri:

4-nji noýabr; Fransuz pioninoçylarynyň konserti. 19:00

5-nji noýabr;  «Sawçy hem sallahlar» 19:00

11-nji noýabr;  «Etme oglan sen oýun» 19:00

12-nji noýabr; «Talyp söýgüsi»  19:00

18-nji noýabr; «Bir Selbiniň yşgynda»  19:00

19-njy noýabr; «Harmadäli»  19:00

25-nji noýabr; «Bir ojakda iki dünýä» 19:00

26-njy noýabr; «Ynam. Umyt. Söýgi!» 19:00

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 94-29-98, 94-29-96, 94-30-14 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler