5 ýaşly çagalar üçin mekdebe taýýarlyk topary işläp başlady

0
77330
Telefon belgiňiz:
906065, 906671

“DILLER  DÜNÝÄSI” dil merkezinde 2017-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan başlap 5 ýaşly çagalar üçin mekdebe taýýarlyk topary işläp başlady.

Mekdebe taýýarlyk toparynda  5 dilde  rus, iňlis, nemes, fransuz we ýapon dillerinde çuňlaşdyrylan okuwlar alnyp barylar.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 906065, 906671.

Şeýle hem Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň “DILLER  DÜNÝÄSI” dil merkezi şu hyzmatlary hödürleýär. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler