Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi ýolagçylary gatnatmaga niýetlenen awtobuslary milli manatda satyn almak üçin aşakdaky lotlar boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar.

0
27017
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 126, отдел ВЭС.
Telefon belgiňiz:
39-03-35, 39-03-36.
Soňky täzelenme:

Lot №1 — ýolagçy gatnatmak üçin ýokary geçijiligi bolan orta synply awtobus, 50 sany.

B Lot №2 — oba ýerleri üçin niýetlenen orta synply awtobus, 250 sany.

Bäsleşik boýunça teklipler bildirişiň çap edilen gününden soňra, 2017-nji ýylyň 4-nji awgustyna, sagat 12.00-a çenli şu salgyda kabul edilýär: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 126, daşary ykdysady aragatnaşyklar bölümi.

Bäsleşigiň tekliplerine Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň hasaplaşyk hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soň serediljekdir.

Sowallar boýunça telefon belgileri: 39-03-35, 39-03-36. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler