Arhiw

«Halkara ykdysady hyzmatdaşlyk — 2017» atly köpugurly sergi geçirilýär

0
6763
Salgysy:
Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-87/85/86/38, 39-89-49.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2017-nji ýylyň 20—21-nji iýunynda «Halkara ykdysady hyzmatdaşlyk — 2017» atly köpugurly sergini geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

20-nji iýunda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

21-nji iýunda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-87-(86)-(85)-(38), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler