Soňky habarlar

Arhiw

Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyry Türkmenistan — Bahreýn

0
12478
Salgysy:
Daşoguz şäherindäki 10 müň tomaşaçy orunlyk sport toplumy
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 13-nji iýunda Aziýa çempionatynyň saýlama tapgyrynyň nobatdaky duşuşygynda Bahreýniň ýygyndysyny kabul eder. Duşuşyk Daşoguz şäherindäki 10 müň tomaşaçy orunlyk sport toplumynda geçiriler.

 

Derwezewanlar:

Mämmet Orazmuhammedow («Altyn Asyr»)

Nikita Gorbumow («Altyn Asyr»)

Nurgeldi Astanow («Aşgabat»)

 

Goragçylar:

Şöhrat Söýünow («Altyn Asyr»)

Zafar Babajanow («Altyn Asyr»)

Akmyrat Jumanazarow («Altyn Asyr»)

Serdar Annaorazow («Altyn Asyr»)

Gurbangeldi Batyrow («Altyn Asyr»)

Mekan Saparow («Balkan»)

Bagtyýar Hojaahmedow («Energetik»)

Gurbanguly Aşyrow («Ahal»)

 

Ýarym goragçylar:

Serdar Geldiýew («Altyn Asyr »)

Umytjan Astanow («Altyn Asyr»)

Döwran Orazalyýew («Altyn Asyr »)

Resul Hojaýew («Altyn Asyr»)

Arslanmyrat Amanow («Altyn Asyr »)

Altymyrat Annadurdyýew («Altyn Asyr»)

Ilýa Tamurkin («Merw»)

Guwanç Abylow («Energetik»)

Yhlas Magtymow («Balkan»)

 

Hüjümçiler:

Süleýman Muhadow («Altyn Asyr »)

Murat Ýakşiýew («Altyn Asyr»)

Hemra Amanmämmedow («Balkan»)

 

Baş tälimçi:

Ýazguly Hojageldiýew

 

Kömekçi tälimçiler:

Çaryýarguly Seýdiýew

Goçguly Goçgulyýew («Altyn Asyr»)

Gurbanmyrat Durdyýew («Altyn Asyr»)

Hojaahmet Arazow («Altyn Asyr»)

Maksatmyrat Şamyradow («Altyn Asyr»)

Rejepberdi Bababerdiýew

 

Lukmanlar:

Döwlet Gylyjow («Altyn Asyr»)

Begenç Garaýew («Altyn Asyr»)

Kyýas Hajyýew

 

Administratorlar:

Resul Mämmedow (Türkmenistanyň futbol federasiýasy)

Kiçigul Kiçigulow («Altyn Asyr»)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler