Soňky habarlar

Arhiw

Nesip

0
16927
Salgysy:
Turkmenbaşy şayoly jay 83
Telefon belgiňiz:
22-01-34,22-62-19, +99365 55-44-21,+99365 53-03-23

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň