Ýokary liga — 2017

0
9114
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasy — 2017

XVIII tapgyr: 

3-nji iýun

«Ahal» — «Aşgabat»

«Energetik» — «Köpetdag»

«Balkan» — «Şagadam»

4-nji iýun

«Altyn Asyr» — «Turan» 

«Merw» — dynç

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler