Soňky habarlar

Arhiw

Ýokary liga — 2017

0
11048

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň Ýokary ligasy — 2017

XVII tapgyrda boljak duşuşyklar. 27-nji maý

«Köpetdag» — «Balkan»

«Merw» — «Ahal»

«Aşgabat» — «Energetik»

«Şagadam» — «Altyn Asyr» 

«Turan» — dynç

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler