Arhiw

Ýokary liga — 2017

0
9941
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň futbol boýunça Ýokary ligasy — 2017

XVI tapgyrda boljak duşuşyklar

23-nji maý

«Energetik» — «Merw»

«Turan» — «Şagadam»

24-nji maý

«Balkan» — «Aşgabat»

«Altyn Asyr» — «Köpetdag» 

«Ahal» — dynç

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler