Ýokary liga — 2017

0
7579
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň futbol boýunça Ýokary ligasy — 2017

XV tapgyr: boljak duşuşyklar

19-njy maý
«Köpetdag» — «Turan»

20-nji maý
«Merw» — «Balkan» 
«Ahal» — «Energetik»

21-nji maý
«Aşgabat» — «Altyn Asyr» 

«Şagadam» — dynç

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler