Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň futbol çempionaty. Ýokary liga — 2017

0
3315

Ýokary liga — 2017
XII tapgyrda boljak duşuşyklar: 

 6-njy maý
«Aşgabat» — «Köpetdag» 
«Merw» — «Şagadam»
«Turan» — «Ahal» 

 7-nji maý
«Altyn Asyr» — «Energetik»
«Balkan» — dynç

11-nji tapgyrdan soň Toparlaryň ýerleşiş tertibi - 29.04.17г.
1. «Ahal» 9 | 20
2. «Energetik» 9 | 20
3. «Şagadam» 9 | 16
4. «Balkan» 9 | 15
5. «Altyn Asyr» 4 | 12
6. «Köpetdag» 10 | 10
7. «Aşgabat» 9| 10
8. «Merw» 9 | 7
9. «Turan» 10 | 1

Köp gol geçirenler:
1. Amir Gurbani «Şagadam» — 8 gol
2-3. Myrat Ýagşyýew «Altyn Asyr» — 6 gol 
2-3. Myrat Annaýew «Ahal» — 6 gol
4-5-6. Guwanç Abylow «Energetik» — 5 gol
4-5-6. Didar Durdyýew «Energetik» — 5 gol
4-5-6. Yhlas Magtymow «Balkan» — 5 go

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň