Soňky habarlar

Arhiw

Акмухаммед Ишан

0
2727
Salgysy:
Лебапский Велаят
исторический памятник

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler