Moskwa sikinyň şowhunly çykyşlary

0
1194
Salgysy:
Государственный Цирк Туркменистана
Telefon belgiňiz:
36-10-34, 36-10-95

Aprel aýynyň 1-23 aralygynda Türkmenistanyň Döwlet Sirki Moskwa sikinyň "Maýmynlaryň planetasy" atly şowhunly çykyşlaryny hödürleýär!

 

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň