Türkmenistanyň Döwlet Sirki täze şowhunly, täsin çykyşlaryny hödürleýär

0
11220
Salgysy:
Государственный Цирк Туркменистана
Telefon belgiňiz:
36-10-34, 36-10-95
Soňky täzelenme:

2017-nji ýylyň fewral aýynyň 11-ne sagat 17:00 we 12-ne sagat 16:00 Türkmenistanyň Döwlet Sirki täze şowhunly, täsin çykyşlaryny hödürleýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler