Soňky habarlar

Arhiw

Şwesiýada «gepleýän» zibil gutulary goýuldy

16:5613.06.2022
0
2823
Şwesiýada «gepleýän» zibil gutulary goýuldy
Surat: treadingmyownpath.com

Şwesiýanyň Malmö şäher häkimligi zibili kabul edip alanyndan soň ýakymly ses habarlaryny berýän zibil gaplaryny oturtdy. Bu barada mk.ru saýtynyň sahypalarynda habar berilýär.

Şäheriň Dewidshallsbron köprüsinde ýerleşdirilen iki sany zibil gutusyna hapa atylan mahaly, zibili taşlaýjylar guta programmirlenen ýakymly aýalyň sesi bilen awtomatik jogap alarlar.

Internet neşiri şeýle adaty bolmadyk usul bilen Hökümet dogry zibil zyňýanlaryň medeniýetini ýokarlandyrmagy nazarda tutýar diýip belleýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň