Soňky habarlar

Arhiw

«Gül zemin» kinoteatry kinofilmleriň peteklerine arzanladyş yglan edýär

17:1125.04.2022
0
11920
«Gül zemin» kinoteatry kinofilmleriň peteklerine arzanladyş yglan edýär

Aşgabat şäherindäki «Gül zemin» söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatry mukaddes Remezan aýy mynasybetli ähli kinofilmleriň peteklerine 50% arzanladyş yglan edýär. Bu aksiýa çäresi şu ýylyň 2-nji maýyna çenli dowam eder.

«Gül zemin» söwda-dynç alyş merkezinde görkeziljek kinofilmlere tomaşa etmäge barjak raýatlara arassaçylyk düzgünlerini berjaý edip, agyz-burun örtüklerini talabalaýyk dakynmalydyklaryny ýatladýarys.

  • Salgysy: Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýoly bilen Taslama köçesiniň çatrygy.
  • Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99365-84-84-59.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň