Türkmen dilindäki Tehno Kanal.

0
3092
Pocta:
emir_hudayberdiyew@mail.ru
Türkmen dilindäki ilkinji tehno kanallaryň biri. Eger-de Siz täze tehnologiýalar bilen gyzyklanýan bolsaňyz onda "TehnoHoz" kanaly siziň üçin.
Şeýle hem biziň instagram sahypamyza we Youtube kanalymyza ýazylyp bilersiňiz
https://www.instagram.com/tehnohoz/

https://www.youtube.com/channel/UCHb0eQ2SWDFTqMj90ec3XLA
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler