Soňky habarlar

Arhiw

Dutar çalmagy E-Bilimde öwreniň

0
837
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
sahra.ebilim@gmail.com
Kursda siz ussat sazanda Mylly Täçmyradowyň ýerneýetirjilik ýolundan çalmaklyga isleg bildirýänler üçin Türkmenistanyň halk artisti Annaseýit Annamyradowyň köp ýyllyk tejribesi esasynda öwrenip bilersiňiz.
https://www.ebilim.com.tm/courses/838
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler