Soňky habarlar

Arhiw

FOTO APARAT

0
574
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
almaatayewa95@gmail.com
Bu kursda siz fotoapparatda surata düşürmegiň tehnikalary bilen tanyşarsyňyz. Apparatyň gurnalyşyny, ýagtyylyk, kadr we ş.m. möhüm zatlar barada esasy düşünjeleri berýär. Bu kursdan soň siz fotoapparatda surata düşürmek üçin hökman gymmat bahaly gurallaryň gerek däldigine düşünersiňiz. Diňe öz başarnyklaryňyz ýeterli.
www.ebilim.com.tm
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler