E-Bilimde Logo Tiger programmasyny aňsat öwreniň

0
339
Telefon belgiňiz:
+99363778849
Pocta:
sahra.ebilim@gmail.com
Bahasy:
150
BILDIRIŞ!!!
Indiki aýyň 25-ne çenli ýagny iýun aýynyň 25-ne çenli E-Bilimdäki Logo tiger programmasyny öwretýän kursy 150 manat bahadan. Iýun aýynyň 25-den soň bu kursuň tölegi ýokarlanar. Şonuň üçin Logo tiger programmasynda işlemegi öwrenmek isleýänler mümkinçiligiňizi elden bermäň!
Logo tiger 3 ýa-da Go 3 programmasyny öwrenmek üçin ilki bilen bize goşulyň: www.ebilim.com.tm.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler