Günüň habarlary | 16-njy sentýabr

1
16114
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Kakysh ( 18.09.2022 )

Näme üçin şu "Günüň habarlaryny" Türkmenistanyň "Miras", "Altyn Asyr", "Ýaşlyk" teleýaýlymynda görkezilmeýär? Alyp baryjy, onuň diksiýasy, özüni alyp baryşy örän gowy. Örän döwrebap. Sag boluň!

0
Meňzeş täzelikler