ÝB-niň Türkmenistandaky wekilleri öýsiz haýwanlaryň saklawhanalaryna baryp gördüler

0
43249
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler