"Mir 24" teleýaýlymy türkmen figuralaýyn typyjylarynyň Aşgabadyň 140-ýyllygyna taýýarlygy barada gürrüň berdi

0
16222
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler