Fotoreportaž: Türkmenistanyň futzal boýunça Naýbaşy kubok duşuşygy - "Köpetdag" bilen "Deňizçi"

0
1511

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň