Soňky habarlar

Arhiw

Söýginiň jadyly mukamlary

0
10121
Salgysy:
г.Ашгабад ул.Огузхан 13
Telefon belgiňiz:
+99312 22-16-01,80063467177,80064037456.
Soňky täzelenme:

13-nji fewralda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde Resul Gylyjowyň drižýorlyk etmegindäki orkestr «Söýginiň jadyly mukamlary» atly konsert bilen çykyş eder.

Konsert sagat 19:00-da başlanar. Biz sizi söýginiň jadyly dünýäsine alyp gitjek sazlary diňlemäge çagyrýarys.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler