Soňky habarlar

Arhiw

Daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri

0
8906
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 20 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şaherinde geçiriljek daşary ýurtly aýdymçylaryň konsertleri:

Toto Kutunyo (Italiýa Respublikasy) 11.12.15. 16:00

Ozodbek Nazarbekow (Özbegistan Respublikasy) 13.12.15. 16:00

Polina Gagarina (Russiýa Federasiýasy) 13.12.15. 19:00

Dmitiriý Bilan (Russiýa Federasiýasy) 14.15.12.15 18:00

Linet (Türkiýe Respublikasy) 17.12.15 18:00

Tarkan (Türkiýe Respublikasy)  18.12.15. 18:00 

Habarlaşmak üçin: 21-26-58; 21-26-70

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler