Soňky habarlar

Arhiw

Watan kinokonsert zalynda bayramçylyk konserti

0
9095
Soňky täzelenme:

2015-nji ýylyň dekabr aýynyň 12-ne Watan kinokonsert zalynda Bitaraplyk baýramyna bagyşlap bayramçylyk konserti geçirilýär.Konsertde Türkmenistanyň estrada aýdymçylary Parahat Purjaýew, Begli 
Orazmuhammedow, Merdan Kakageldyýew we başgalar Siz üçin çykyş edýär.

Telefon belgiler: +993 (64) 01-97-12 +993 (64) 09-56-47  92-18-65; 92-04-67

Line: id:yarfoto; makonka

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler