Soňky habarlar

Arhiw

“Ýimpaş” söwda merkezinde baýramçylyk

0
35292
Soňky täzelenme:

Hormatly alyjylar! Sizi we çagalaryňyzy Garaşsyzlyk güni mynasybetli “Ýimpaş” söwda merkeziniň 3-nji gatynda çagalar üçin oýun zalynda (27.10.2015 — 28.10.2015) geçirilýän tomaşa gatnaşmaga çagyrýarys.

Çäräniň geçirilýän wagty: 19:00 — 20:00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler