Soňky habarlar

Arhiw

“Çagalara niýetlenen saz” atly teatral- sazly şüweleň

0
5666
Salgysy:
Зал "Туркменистан"
Telefon belgiňiz:
47-15-70; 8(64)03-49-70
Soňky täzelenme:

31-nji oktýabrda 18:00-da Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygyndaky kamera orkestriniň ýerine ýetirmeginde sazly ŞÜWELEŇ bolar. Beýle konsert öň bolmandy! Siz gyzykly saz dünýäsine gezelenç edersiňiz. Ol gyzykly wakalar, saz gurallary bilen tanyşmak bilen ugurdaş alnyp barlar. Isleg bildirýänleriň ählisini konserte çagyrýarys. Konsert diňe çagalar üçin däl, eýsem, tutuş maşgala üçin gyzykly bolar.

Giriş MUGTUNA!

Salgysy: “Türkmenistan” zaly

Telefony: 47-15-70; 8 (64) 03-49-70.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler