Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 24 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergi

0
6561
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 104-nji jaýy
Soňky täzelenme:

Serginiň iş wagtlary:

10-njy oktýabrda sagat 10.00-dan 20.00-a  çenli;

11-nji oktýabrda sagat 10.00-dan 17.00-a  çenli;

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler