Soňky habarlar

Arhiw

4-6-njy awgust aralygynda Türkmenistanda HHR-iň medeniýet günleri geçiriler

0
4898
Salgysy:
ул. 2022 (А.Навои), 88
Telefon belgiňiz:
(99312) 92-72-25/44
Soňky täzelenme:

Çäreleriň geçiş tertibi:

Açylyşy: 04.08.2015 в 18:00, Mukamlar köşgünde konsert;

Sergi: 05.08.2015, 10:00, Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýi;

Ýapylyşy: 06.08.2015 18:00, Mukamlar köşgünde konsert.

Girmeklik mugt.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler