Soňky habarlar

Arhiw

2015-nji ýylyň 17-19 iýun aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Gurluşyk Materiallarynyň sergisi geçiriler

0
5879
Salgysy:
“Sergi Köşgi”ул. Гарашсызлык г. Ашхабад
Telefon belgiňiz:
56-01-56
Soňky täzelenme:

Guramaçylyk topary Sizi sergä çagyrýar,Türkiýanyň 100 golay kompaniýalar gatnaşýar

Senagatyna Bagyşlanan Sergisi geçirilýär Sergide:Ýyladyş, Sowadyş, Şemallatma,PWH we plastik  penjireler we gapylar,Mermer we beýleki tebigy daşlar,Gurluşyk  tehnikasy we enjamlary,Fasad ulgamlary, Potratçylyk hyzmatlary we beýleki gurlușyk materiallary  görkeziler.

Serginiň iș wagty we geçiriljek ýeri:

17 iýun sagat 14.00-dan 18.00-e çenli
18 iýun sagat 10.00-dan 18.00-e çenli
19 iýun sagat 10.00-dan 14.00-e çenli

 

✶ Giriş tölegsiz ✶

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler