Arhiw

“Bagtyýarlyk döwrümiziň waspy” atly döredijilik eserleriniň toparlaýyn sergisi

0
5059
Salgysy:
ул.Асудалык, 33
Soňky täzelenme:

RAHMAN UMAROW

DILBAR UMAROWA
AŞYR KULIÝEW
MÄMMET ÝARMAMMEDOW
ÇARY KULIÝEW
WEPA ORAZBERDYÝEW
OWEZ LALLYKOW
ANNA JUMANIÝAZOW
POLAT GARRYÝEW

Sergi 2015-nji ýylyň aprel aýynyň 10-na sagat 16:00 – da Türkmenistanyň çeperçilik sergiler müdirliginde açylýar. Sergi 6-njy maýa çenli dowam eder. Giriş mugt.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler