A.S. Puşkin adyndaky rus drama teatry Mart aýynyň repertuary

0
5449
Telefon belgiňiz:
36-41-93
Soňky täzelenme:

06.03.2015. “Hanuma” – 19.00.

07.03.2015. “Ädikli pişik” – 14.00.

07.03.2015. “Otello” – 19.00.

08.03.2015. “Körpe we Karlson” – 14.00.

08.03.2015. “Ýalançy zenan” – 19.00.

13.03.2015. “Derňewçi” – 19.00.

14.03.2015. “Zoluşka” – 14.00.

14.03.2015. “Nowbahar ogul” – 19.00.

15.03.2015. “Bir we iki” – 14.00.

15.03.2015. “Arşyn mal alan” – 19.00.

20.03.2015. “Köne biçüwli komediýa” – 19.00.

27.03.2015. “Köne biçüwli komediýa” – 19.00.

28.03.2015. “Körpe we Karlson” – 14.00.

28.03.2015. “Awaza, söýgim meniň!” – 19.00.

29.03.2015. “Körpe we Karlson” – 14.00.

28.03.2015. “Köne biçüwli komediýa” – 19.00.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler